Prostory Agilní firmy

Nedávno jsme pořádali Agilní opencafé v Avastu. Důvodů bylo hned několik. Hledali jsme nové místo na naše setkání, protože Al Cafetero má už napořád zavřeno (děkujeme, chodili jsme tam moc rádi). Ale hlavně, Avast má budovu, která stále ještě není v Čechách obvyklá, a tak jsme chtěli ukázat Agilní komunitě, jak by mohly prostory Agilní firmy vypadat. Co je klíčovým prvkem?

  • Prostor a otevřenost,
  • Jídelna, co není jen o jídle, ale podporuje komunikaci a vazby mezi lidmi,
  • Kreativita designu, která stimuluje nové myšlenky a nápady,
  • Relax zóna, kde si lidé můžou odpočinout od řešení pracovních problémů,
  • Visualizace toho, co je pro firmu důležité

Podívejte se na blog, který o tom píše více.