Akce

Akce pořádané Agilní Asociací

Agilní asociace pořádá akce na podporu agilních metod a moderních metod řízení v České Republice. Jedná se především o Agilní Open Café, Praktické Workshopy a konferenci Agile Prague. Na akcích probíráme veškerá témata týkající se Agilních metod: XP, Scrum, Kanban, TDD, BDD, Scrum Scaling, LeSS, Product Ownership, …